18 Травня 2020

 

 

Директор Бериславського ЗДО №4 (ясла-садок) Бериславської міської ради

Чечіна Людмила Михайлівна

Освіта – вища педагогічна

 

Години прийому директора ЗДО №4
Вівторок – з 16.00 до 1
7.00 год.
Четвер – з 10.00 до 13.00 год.

Телефонуйте – 7-63-63

Електронна пошта: berislavdnz4@gmail.com

Директор ЗДО – взірець для наслідування своїми підопічними, від мого ставлення до роботи залежить і ставлення співробітників закладу дошкільної освіти до освітнього процесу.

Забезпечуючи системну освітню та адміністративно-господарську роботу ЗДО, усвідомлюючи свою роль у колективі, я як директор закладу освіти маю бути професійно компетентною із різних питань діяльності закладу:

– вміти вибирати інформацію та структурувати її;

– вміти прогнозувати шляхи розвитку закладу;

– мобільно реагувати на ситуацію, приймати відповідне рішення;

– приймати нетрадиційні управлінські рішення;

– прораховувати наслідки виконання ухвалених управлінських рішень.

Компетентність керівника ЗДО є сукупністю необхідних для ефективної професійної діяльності системних науково-філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, предметних та соціально-функціональних знань і умінь, відповідних особистісних якостей.
“ДВА ВИНАХОДИ ЛЮДИНИ МОЖНА ВВАЖАТИ НАЙВАЖЧИМИ:
МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ТА МИСТЕЦТВО ВИХОВУВАТИ”.
ІММАНУЇЛ КАНТ
ДИРЕКТОР КОНТРОЛЮЄ

– роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної)

– виконання правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству

– виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують

– якість знань, умінь і навичок дітей

– виконання рішень педагогічної ради

– збереження обладнання і посібників

– ведення документації вихователями, адміністрацією

– організацію та здійснення роботи з батьками

– фінансово-господарчу діяльність

– роботу вихователів.

ДИРЕКТОР ЗДО РАДИТЬ:

ЗАКОН ЕТИКИ ДОШКІЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА:

1. ЯКЩО ВИНИКНЕ СУМНІВ, ЯК ВЕСТИ СЕБЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ІНШОЇ ЛЮДИНИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОСТАВИТИ СЕБЕ НА МІСЦЕ ТІЄЇ ЛЮДИНИ.
2. НЕ НАВ’ЯЗУЙТЕ СВОЇХ ДУМОК І СМАКІВ ІНШИМ.
3. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ СОБІ ГРУБІ, БЕЗАПЕЛЯЦІЙНІ СУДЖЕННЯ.
4. НІ З КИМ НЕ ОБГОВОРЮЙТЕ ОСОБИСТІ СТОСУНКИ КОЛЕГ.
5. НІКОЛИ НІ З КИМ НЕ З’ЯСОВУЙТЕ ВІДНОСИН У ПРИСУТНОСТІ СТОРОННІХ ОСІБ.
6. НЕ СТАВТЕ КОЛЕГ У НЕЗРУЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПРИ СТОРОННІХ, ЗРОБІТЬ ВИГЛЯД, ЩО НЕ ПОМІТИЛИ ЇХНІХ ПРОМАХІВ.
7. ВМІЙТЕ БЕРЕГТИ ТА ПОВАЖАТИ САМОЛЮБСТВО І ГІДНІСТЬ ІНШИХ ЛЮДЕЙ.
8. БУДЬТЕ ТОЛЕРАНТНИМИ ЗА БУДЬ – ЯКИХ ОБСТАВИН.
9. У БУДЬ – ЯКІЙ КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ВЧІТЬСЯ ЗНАХОДИТИ І ПРОПОНУВАТИ РОЗУМНЕ ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ.
10. ВЧІТЬСЯ МАТИ ТВЕРДУ ЖИТТЄВУ ПОЗИЦІЮ З БУДЬ – ЯКОГО ПИТАННЯ, ГРАМОТНО, КУЛЬТУРНО ЇЇ ВІДСТОЮВАТИ.
11. У БУДЬ – ЯКІЙ ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ ПАМ’ЯТАЙТЕ: ВИ – ПЕДАГОГ, З ВАС БЕРУТЬ ПРИКЛАД ІНШІ.
12. ПАМ’ЯТАЙТЕ ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ЕТИКИ: СТАВТЕСЬ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК БИ ВИ ХОТІЛИ, ЩОБ ВОНИ СТАВИЛИСЬ ДО ВАС.

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ, АДЖЕ У ВАШИХ РУКАХ ДИТИНСТВО!

 

Статут ЗДО № 4 ( тисніть на посилання)

Основні державні документи, які регламентують діяльність ЗДО в рамках громадського самоврядування:

Закон про освіту. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Закон про дошкільну освіту. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Конвенція про права дитини. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах.

Основи законодавства України про охорону здоров’я. Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Нормативно-правові документи

Нове в законодавстві про дошкільну освіту

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 “Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н.р”

Лист МОН “Щодо нагальних питань впровадження Закону України “Про освіту”

Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців.

Закон України про дошкільну освіту.

Конвенція про права дитини

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр.

Положення про дошкільний заклад

Про затвердження Порядку медичного обслуговування у дошкільному навчальному закладі

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Про затвердження Інструкції з організації харчування

Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах

Лист МОН України 1/9-535 від 06.11.15 року “Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі”

Наказ МОН України №446 від 20.04.2015р. “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності”

 

 

Зручно: скоро ми у соціальних мережах