18 Травня 2020

Методична робота в Бериславському закладі дошкільної освіти №4 за 2020-2021 н. рік проводилася згідно річного плану, який був затверджений на педагогічній раді.

Освітня робота проводилась за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:

1. Використання природного середовища закладу для організації дослідницько експериментальної діяльності дошкільника на засадах безпечності

2. Креативні підходи до організації предметно-ігрового розвивального середовища

3. Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО.

Розроблена освітня програма Бериславського ЗДО №4

Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО №4 освітніми програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році.

Поповнено та ефективно використовувався методичний фонд літератури та відеоматеріалів.

Створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Педагоги вільно вибирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їхні потреби, запити та інтереси.

Для підвищення рівня фахової майстерності педагогів відповідно до плану проводилися інструктажі, педгодини, консультації, педагогічні ради, засідання творчої групи, семінари-практикуми.

На підсумкове засідання педради було запрошено вчителя початкової школи №4 з виступом «Виховання на цінностях НУШ»

На педрадах застосовувались такі форми роботи: доповіді, повідомлення, обговорення, складання пам’яток, рекомендацій, звіти, довідки, презентації, тренінги, брейн-ринг, круглий-стіл, анкетування, обмін досвідом роботи, рекомендації для вихователів.

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Проведена атестація 2 педагогічних працівників: практичного психолога Брюхно С.М., та вихователя Романцової Л.М.. За результатами атестації практичному психологу Брюхно С.М. присвоєно «спеціаліст 1 категорії», вихователю Романцовій Л.М. встановлено 11 тарифний розряд.

Згідно річного плану роботи та графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень 3 вихователі: Сторчак Т.І., Романцова Л.М., Трусило І.О., та інструктор з фізичної культури Ломазєй Н.О.

Треба відмітити, що педагоги поглиблено працювали за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень:

Романцова Л.М. «Народознавство в системі дошкільної освіти»

Борисенко Л.І. «Народознавство»

Трусило І.О. «Взаємодія та співпраця колективу ДНЗ та батьків. Успішний гармонійний розвиток дитини»

Чечіна А.А. «ОБЖД»

Яценко Г.В. «Впровадження проектної технології в роботу з батьками»

Мартиненко О.М. «Використання інноваційних технологій в розвитку творчих здібностей дітей.»

Запорожець С.М. «Формування екологічної компетентності дошкільників»

Брюхно С.М. «Сприяння збереженню психічного здоров»я вихованців ДНЗ. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушенням емоційно-вольової сфери»

Сторчак Т.І. «Експеримент у житті дошкільника»

Ігуменщева Т.О. «Застосування ігрових технологій – запорука розвитку мовлення і мислення»

Масалютіна О.В. «Екологічне виховання як засіб всебічного розвитку дитини»

Федюніна Т.Г. «Формування комунікативної компетентності у дошкільників під час проведення занять з англійської мови»

Протягом навчального року у закладі працювала творча група з питання «Абетка безпеки життєдіяльності». Керівником якої являється вихователь Яценко Г.В.

Творчою групою розроблено перспективне планування, тиждень безпеки

Творчою групою складено алгоритм роботи з ОБЖД , розроблене Положення про огляд-конкурс осередків з ОБЖД, складено план проведення тижня безпеки в ДНЗ,розроблене тематичне планування з основ безпеки життєдіяльності, підготовлено пам»ятки з питання «Надання першої допомоги в разі нещасних випадків», «Як зберегти ліки», «Використання дезинфікувальних засобів», організовано тематичні виставки робіт дітей,їхніх батьків і педагогічних працівників: «Сміливий будь», «Стихія очима дітей», «Пожежа», «Вчимося берегти своє життя», розроблено методичні рекомендації з питання «Основні підходи до формування навичок безпечної поведінки дітей у побутових ситуаціях», складено план заходів з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей. Придбано тематичні стенди «Цивільний захист», «Пожежна безпека»

 Вихователями груп виготовлені посібники з Безпеки життєдіяльності , оформлено накопичувальні папки ОБЖД, дидактичні ігри, проведено педагогічні години з цього питання.

 По ОБЖД розроблені заходи на реалізацію пріоритетного напрямку роботи дошкільного закладу «Використання природного середовища закладу для організації дослідно-експериментальної діяльності дошкільника на засадах безпечності».

Для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників вихователем методистом був проведений семінар-практикум з питання «В природі ми лиш часточки малі. Земля не нам належить – ми землі»

Протягом року було проведено 3 засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, на які запрошувався вчитель дефектолог ІРЦ та батьки.

Вихователями розроблені парціальні програми гуртків

Музична логоритміка. Мартиненко О.М

Я у світі. Сторчак Т.І.

Казка розуму навчить. Борисенко Л.І

Мова рідна, слово рідне .Чечіна А.А.

Ми маленькі актори. Запорожець С.О.

Паперове диво. Яценко Г.В.

Happy English. Федюніна Т.Г.

Казкова фізкультура. Ломазєй Н.О.

Sunshine. Масалютіна О.В.

У 2020-2021 н.р. в Бериславському ЗДО педагогічними працівниками були проведені такі відкриті покази:

1 Вогонь-друг, вогонь-ворог Листопад, 2020 Романцова Л.М. ІІ мол.гр.

2 Подих весни. Музичне заняття Березень , 2021 Мартиненко О.М.

 старша

3 Пригоди равлика. Заняття з фізкультури Листопад, 2020 Ломазєй Н.О. ІІ мол.гр.

4 Ділова гра для педагогів «Жив-був педагог» Січень, 2021 Брюхно С.М. Вихователі

5 Міні-тренінг з педагогами з метою профілактики емоційного, професійного вигорання Грудень, 2020 Брюхно С.М. Вихователі

6 Запрошуємо в гості сонечко березень, 2021 Романцова Л.М. ІІ мол.гр

У роботі ЗДО застосовується інноваційні педагогічні технології: ТРВЗ, використання схем-моделей, леп буки, пошуково-дослідницька діяльність, коректурні таблиці, Вивчення віршів за мнемо-схемами, Методика Воскобовича (квадрат), технологія «Логіка світу», «Школа ейдетики», «Виховання казкою», піскова терапія, оздоровчі технології(дихальна артпедагогіка, СУ-ДЖОК, танцювально-рухова терапія, бестінг, аерофітотерапія, кольоротерапія, мудри, бебі йога,), здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології використання символів у роботі з дошкільниками «Довкілля».Метод багатоканальної діяльності «Мікрофон», «Входження в картину», «Дерево рішень», «Показуха», «Ланцюжок», мовленнєво-логічні задачі.

На заняттях вихователі використовують різноманітні форми роботи з дітьми : кубики Блума, додекаедри, портфель емоцій, відділ кадрів, паркан думок, адвенд-календар.

На протязі року було проведено 2 конкурса огляду «На кращий фізкультурний куточок у групі», та «На кращу модель предметно-ігрового, розвивального середовища». Було визначено переможців.

 

 

 

Зручно: скоро ми у соціальних мережах